informácie o Cookies a fanpages

Informácie o Cookies a fanpages

Infomácie o Cookies 
V zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") si Vás, ako užívateľa internetového obchodu www.vsetkopekne.sk a/alebo fanúšikovej stránky na Facebooku a Instagrame, dovoľujeme informovať o spracúvaní osobných údajov a používaní Cookies.
Prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje: 
Všetko pekne, s.r.o.
sídlo/poštová adresa: Mierová 18550/27, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
IČO: 50 840 657
telefón: 0948/330204
e-mail: kontak@vsetkopekne.sk

Čo sú Cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači užívateľa alebo v jeho mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách užívateľa (napr. jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok užívateľ nemusí opätovne uvádzať.
Prečo využívame Cookies?
Zber Cookies v určitom prípade možno považovať za spracúvanie osobných údajov. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zabezpečenie a zlepšovanie funkčnosti a prehľadnosti internetového obchodu pre kupujúcich alebo návštevníkov (ďalej len ako "užívateľ"). Užívateľ môže Cookies obmedziť a/alebo zakázať (viď informácie nižšie), alebo si uplatniť svoje práva - ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v záložke Ochrana osobných údajov.
Aké Cookies využívame?
• funkčné - nevyhnutné pre fungovanie internetového obchodu a Cookies lišty
• Cookies sociálnych sietí - využívané pri prekliknutí užívateľa z nášho internetové obchodu na našu fanúšikovskú stránku na Facebooku alebo Instagrame a využívanie týchto stránok
Funkčné Cookies
Používame len v prípade, ak má užívateľ vo svojom internetovom prehliadači povolené ich prijímanie. Vo väčšine internetových prehliadačov je povolenie na prijímanie Cookies automaticky prednastavené. V prípade, ak si užívateľ neželá, aby sme Cookies používali, je potrebné zmeniť nastavenia jeho vlastného internetového prehliadača. 
Vzhľadom na nastavenia nášho internetového obchodu si však dovoľujeme upozorniť, že prípadný zákaz používania funkčných Cookies môže negatívne ovplyvniť jeho funkčnosť a znemožniť užívateľovi používanie niektorých funkcií ako napríklad vytvoriť objednávku, vložiť tovar do nákupného košíka, zapamätať si obsah košíka, potvrdiť objednávku a pod. 
Návody na nastavenie, resp. vymazanie Cookies podľa typu prehliadača: 
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
• Mozilla Firefor: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=sk_SK
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookies nevyhnutné pre funkčnosť internetového obchodu budú uchovávané len po dobu nevyhnutne nutnú na fungovanie internetového obchodu.
Cookies sociálnych sietí
V našom internetovom obchode sú začlenené aj funkcie webových stránok tretích strán, ktorými sú najmä sociálne siete (Facebook, Instagram). Súčasťou týchto funkcií sú niekedy skripty alebo iné prvky, ktoré dokážu prečítať a niekedy aj umiestniť Cookies z týchto sociálnych sietí na zariadenie užívateľa. Napriek tomu, že nemáme žiadny prístup k týmto Cookies a ani k údajom, ktoré zhromažďujú, ani ich nedokážeme kontrolovať, pretože sme výlučne prevádzkovateľom www.vsetkopekne.sk, chceli by sme užívateľov informovať o podmienkach, ako tieto Cookies spracúvajú tretie strany:
• Facebook (Facebook Ireland Ltd., Dublin, Ireland): https://www.facebook.com/about/privacy/ a https://www.facebook.com/policies/cookies/
• Instagram (Facebook Ireland Ltd., Dublin, Ireland.): https://help.instagram.com/519522125107875 a https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Viac informácií o správe, kontrole a vymazaní Cookies je možné nájsť aj na tu: https://www.aboutcookies.org/.

Fanúšikovská stránka na Facebooku a Instagrame
Prevádzkovateľ je autorom a správcom fanúšikovskej stránky na Facebooku a Instagrame. Táto stránka slúži na prezentáciu jeho služieb a produktov a na šírenie akýchkoľvek informácií a názorov. 
Fanúšikovská stránka na Facebooku je sprístupnená pre osoby, ktoré majú viac ako 17 rokov. Prevádzkovateľ môže získavať aj anonymné štatistické údaje o návštevníkoch stránky. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom Cookies, pričom každý zo súborov cookie obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia 2 rokov a spoločnosť Facebook Ltd. ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníka fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.
Prevádzkovateľ vytvorením fanúšikovej stránky na Facebooku alebo Instagrame umožňuje spoločnosti Facebook, aby umiestňoval Cookies na počítači alebo akomkoľvek inom zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila, bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku alebo Instagrame. Za týchto podmienok sú v súlade s GDPR prevádzkovateľ a Facebook spoločne zodpovední za spracúvanie osobných údajov užívateľov fanúšikovskej stránky. Takýmto spôsobom využívané Cookies spravuje výlučne spoločnosť Facebook Ltd. Zásady spracúvania osobných údajov a Cookies: 
https://www.facebook.com/about/privacy/ 
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/519522125107875 
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Prevádzkovateľ v rámci fanúšikovskej stránky spracúva aj ďalšie kategórie osobných údajov o užívateľoch (v závislosti od profilového nastavenia užívateľa) v prípade, ak napr. užívateľ reaguje na príspevky prevádzkovateľa, zdieľa príspevky alebo využíva tlačidlá ako Páči sa mi to a pod. Tieto osobné údaje budú na fanúšikovskej stránke uchovávané po dobu 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov užívateľmi je dobrovoľné, bez ich poskytnutia osobné údaje nebudú spracúvané. Takéto spracúvanie je možné na základe zákonného dôvodu, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytnúť poskytnúť informácie o nových produktoch, zľavách, aktivitách prevádzkovateľa a pod. najmä pre sledovateľov fanúšikovských stránok. Osobné údaje sú ďalej spracúvané spoločnosťou Facebook Ltd. a v špecifických prípadoch môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené kontrolným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní. 
Pri prenose osobných údajov do USA a tretích krajín spoločnosť Facebook používa štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou a spolieha sa na jej rozhodnutia o primeranosti týkajúce sa prenosu do určitých krajín, pokiaľ je to relevantné. Užívateľ ako dotknutá osoba si môže v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov uplatniť svoje práva - ich zoznam a spôsob uplatnenia je uvedený v záložke Ochrana osobných údajov.